โลโก้เว็บไซต์  พิธีเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016 รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ในเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยรับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีรองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มอัตราการเติบโตขยายธุรกิจ และลดอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมได้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง ซึ่งโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา