โลโก้เว็บไซต์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

 

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าหลักสูตรสามัญศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร พร้อมด้วยผู้จัดการบ้านวิถีไทย อาจารย์ปิยะนุช สินันตาและอาจารย์พลภัส วิชา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทักษะอาชีพด้านการทำแชมพู สบู่เหลวจากแหล่งเรียนรู้จริง ณ บ้านวิถีไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา