โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองคณดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562
เช้าวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ขึ้น ซึ่งได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิผล และยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย
ทั้งนี้ กอปรกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง
#พิธีกรโดยนายกัมปนาท
#ขอบคุณข้อมูลข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา