โลโก้เว็บไซต์ การนับคะแนนผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย(มทร.ล้านนา น่าน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การนับคะแนนผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย(มทร.ล้านนา น่าน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการเปิดหีบนับคะแนนผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ,ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว สำหรับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนของผู้บริหารคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 15-18 พฤจิกายน 2562 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 120 คน นับว่าเป็นการใช้สิทธิ์มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเพื่อธำรงค์รักษาไว้ซึ่งประชาติปไตย และความโปร่งใสในการเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา