โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 TCAS 1 Portfolio 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 TCAS 1 Portfolio 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 1010 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมัครออนไลน์ 2 - 31 ธค. 62

สมัครทางไปรษณีย์ 2 - 31 ธค.62

สมัครด้วยตนเอง(เฉพาะกลุ่มกีฬา และกิจกรรม)12 มค.63

สอบสัมภาษณ์ 18 มค.63

ประกาศสัมภาษณ์ 22 มค.63

Clearing House 30 -31 มค. 63

สละสิทธิ์ Clearing House 1 - 2 มค.63

ชำระค่าบำรุงการศึกษา 5 - 9 กพ.63

**รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของวุฒิการศึกษาเดิม

     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา