โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11-12 มกราคม  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์ภาษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ คร้้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง งานเกษตรน่านแฟร์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดง โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันจากหลากหลาย อาทิ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดถึงบุคคลภายนอก ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม 2563 จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (stage audition) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 11 หมายเลข และวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นการแข่งขันรอบตัดสิน (Final) มีผู้ผ่านเข้าร่วมสุดท้ายจำนวน 5 คน มีรางวัลการแข่งขัน คือ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา