โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-01-13

การแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12-13 มกราคม 2563 ชมรมคนฮักม้าน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวินัย สุปินะ (ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) ) ประธานชมรมคนฮักม้าน่าน กล่าวรายงาน มีการแข่งขันขี่ม้าซิกแซก ขี่ม้าระยะสั้น และขี่ม้าอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดเสวนา หัวข้อเกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการเสวนา "เกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค" ในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563โดยหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ  ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใ... >> อ่านต่อ


แข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11-12 มกราคม  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์ภาษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ คร้้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง งานเกษตรน่านแฟร์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดง โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันจากหลากหลาย อาทิ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดถึงบุคคลภายนอก ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม 2563 จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (stage audition) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 11 หมาย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา