โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ รพ.น่าน จัดกิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจมินิฮาฟมาราธอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ รพ.น่าน จัดกิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจมินิฮาฟมาราธอน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยโรงพยาบาลน่านได้จัดกิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจมินิฮาฟมาราธอนขึ้นเพื่อหารายใจจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทั้งนี้โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวดน่านเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังคำกล่าวรายงานจากผู้อำนวยการ รพ.น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน

  สำหรับทางด้านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจุดสำหรับปล่อยตัวและจุดเข้าเส้นชัยของผู้ร่วมการวิ่งในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ในัวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

        


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา