โลโก้เว็บไซต์  พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตและวิทย์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตและวิทย์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ช่วยกันทบทวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ และร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มให้สอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่น ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ก็ได้มีพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี จากครูผู้เข้าร่วมครับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา