โลโก้เว็บไซต์ การประชุมพบปะหารือ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ในใจน้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประชุมพบปะหารือ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ในใจน้อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัด ประชุมพบปะหารือ กิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าผู้บริหารคณะทั้ง 3 คณะ ร่วมให้การต้อนรับ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลาขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดน่าน ร่วมไปถึงคณะทีมงาน ปลูกเลย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ให้น้องนักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย เพาะเมล็ดในขวดพลาสติกเหลือใช้ โดยมีพี่ๆ Staff คอยกำกับดูแล แนะนำวิธีการเพาะ และรับฟังแรงบันดาลใจจากศิลปิน พี่โจอี้บอย และทีมงาน ปลูกเลย กิจกรรมจะเริ่มในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน (หน้าวัดภูมิทร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา