โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรม ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมเพาะเมล็ดในขวดพลาสติกเหลือใช้ โดยมีน้องๆ นักเรียนจาก โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเรื่อนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทสบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรม น้องๆ นักเรียน รับฟังแรงบันดาลใจจาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน /ศิลปิน พี่โจอี้บอย และทีมงานปลูกเลย อีกทั้งร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในการดูแลเมล็ดพันธุ์ในขวดของน้องนักเรียน บันทึกภาพร่วมกัน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน (หน้าวัดภูมิทร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา