โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมทำบุญงานประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปีพุทธศักราช 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมทำบุญงานประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปีพุทธศักราช 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้(2 กย. 63)เวลา 8.00 น. นางเกษร กันทะตา   พร้อมด้วยอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์,นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ ,นายอภิเดช กรรณิกา และนางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ  บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงเรียนนันทบุรีวิทยาพร้อมคณะศัทธาในคุ้มบ้านต่างๆ 38 ชุมชน โดยเป็นประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งของจังหวัดน่านที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีทำบุญถวายทานสลากภัตให้คงอยู่คู่กับประเพณีของจังหวัดน่าน

      


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา