โลโก้เว็บไซต์ สื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชัน การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)จำนวน 3 ขั้นตอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชัน การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)จำนวน 3 ขั้นตอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ บนโลกโซเซียล  มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม บางครั้งเรายังไม่สามารถแยกแยะได้มากนัก  จึงขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักสังเกตข่าวด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้าง  เราต้องตั้งคำถามเสมอที่จะไม่แชร์อะไรที่ไม่ตั้งคำถาม หรือคิดก่อนว่าสิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่

 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200901134703_13767.jpeg


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา