โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์​ส่งเสริม​และพัฒนา​อาชืพ​การเกษตร และเฮือนฮังต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์​ส่งเสริม​และพัฒนา​อาชืพ​การเกษตร และเฮือนฮังต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์​ส่งเสริม​และพัฒนา​อาชีพ​การเกษตร​ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งมีอาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา มีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 11 คน ได้เรียนรู้เรื่องการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไผ่ โดยคุณรัตนาพร จิตตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา  

นอกจากนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ฯ ได้ศึกษาดูงานในรายวิชาการออกแบบภูมิ​ทัศน์​และการดูแลรักษาภูมิ​ทัศน์ ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ เฮือนฮังต่อ และบ้านนากางโต้ง จังหวัดน่าน มีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 14 คน โดยคุณสิทธิกร โชติพงศ์พันธุ์กร ผู้จัดการ หจก.ทรัพย์มงคล 99 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบและงานดูแลรักษา​ภูมิ​ทัศน์​ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา