โลโก้เว็บไซต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนตำบลทรายขาว ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนตำบลทรายขาว ทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1063 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


              เมื่อเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี  ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บเจียงฮาย การแสดงม้งจิวเวอรี่แดนซ์ และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งราชมงคล การออกโรงทานโดยบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
               เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยตั้งขบวนแห่จาก มทร.ล้านนา เชียงราย ไปยังวัดห้วยทรายขาว และเวียนทักษิณาวรรตรอบอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ รับพร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงทานวัดห้วยทรายขาว 
               โดยพระปลัดสุขสันติ สิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ณ วัดห้วยทรายขาว ซึ่งยอดปัจจัยกฐินทั้งหมดรวม 1,001,006.75  (หนึ่งล้านหนึ่งพันหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ประกอบด้วยยอดทำบุญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 539,549 บาท และคณะศรัทธาวัดห้วยทรายขาว สมทบยอด 461,457.75 บาท 

ภาพ:นางสาวสีไร กันตุ่น 

ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา