โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทำบุญสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 9.00 น. สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานทำบุญสาขา เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยทำพิธีด้านศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป มาทำบุญตักบาตร และเลี้ยงเพล โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฯ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา