โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ในนามตัวแทน หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสรุิยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 และห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ซึ่งจังหวัดน่าน ทำการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อทราบถึงการดำเนินงานโครงการ การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดน่าน รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนรับทราบ เป็นต้น สำหรับการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสรุิยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 และห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา