โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำทีมโดย ผศ. ดร.นงนุช  เกตุ้ย และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> Cr.หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา