โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (15 ก.พ.) ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา สาขาวิทยาศาสตร์ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยมีพระครูสมุห์พอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอาคารศึกษาทั้วไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา