โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-02-15

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมเปิดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับคุณสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหาร และอนุกรรมการ ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารบริหารทรัพยากร น่าน มทร.ล้านนา น่าน เวลา 9.00 น.-12.00 น.  >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (15 ก.พ.) ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา สาขาวิทยาศาสตร์ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยมีพระครูสมุห์พอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอาคารศึกษาทั้วไป  >> อ่านต่อ


รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022)
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวทุน/วิจัย

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5เดือน)... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา