โลโก้เว็บไซต์ การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมเปิดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับคุณสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหาร และอนุกรรมการ ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารบริหารทรัพยากร น่าน มทร.ล้านนา น่าน เวลา 9.00 น.-12.00 น. ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา