โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 5 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปติดตั้งยังโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว และศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยพ่าน อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ลงชุมชน

 

ภาพข่าวจาก : หลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา