โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกันตรวจสอบคอมพิวเตอร์และส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน โดยคอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยบริษัทดาต้าคิวบ์

 

ภาพข่าวจาก : หลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา