โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าสู่รอบชนะเลิศการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าสู่รอบชนะเลิศการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง  หมวดวิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เข้าสู่รอบชนะเลิศ ในการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23


** ขอแสดงความยินดีกับนาย นพรุจ สุรี นายอำพัน อินยา และ นายนนธชัย จั่นเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย ** ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับเงินสนับสนุนรอบสองจำนวน 9,000 บาท** หมวดวิทยาการข้อมูล หัวข้อ โปรแกรมการวิเคราะห์สถานที่ท่องเที่ยวนิยมจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

** ขอแสดงความยินดีกับนาย นนท์ปวิธ กุลณาวงค์ นายปัญญากร รินถา และ นายผดุงเกียรติ กาสีนำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขนิษฐา หอมจันทร์ ** ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับเงินสนับสนุนรอบสองจำนวน 9,000 บาท** หมวดปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อ โปรแกรมนับจำนวนกบในบ่อเพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ
**ขอแสดงความยินดีกับนายอานุภาพ คำพรรณ นายธัญธวัตร ถือพัฒน์ และนายจิณณวัตร พรมเกษา นักศึกษาเทียบโอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย **ได้รับเงินสนับสนุนรอบสองจำนวน 9,000 บาท** หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง หัวข้อ ศึกชิงเทพเจ้าแห่งเวหา
**พัฒนาต่อยอด และนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ เดือนมีนาคม 2564 อีกครั้งค่ะ

 

ภาพข่าวจาก : หลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา