โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เวลา 06.30 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน กล่าวรายงาน ต่อนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรมฯ และวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บันฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการออกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษา โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

คลังภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน >> เดินเทิดพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2563 Vol.1

คลังภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน >> เดินเทิดพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2563 Vol.2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา