โลโก้เว็บไซต์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 5 มี.ค. 2564 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วย รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการ ในการเยี่ยมชมร้านนิทรรศการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ซึ่งมทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชและผลผลิตอินทรีย์ ของสาขาพืชศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ไข่จุลลินทรีย์ และนวัตกรรมเนื้อโคขุน ของสาขาสัตวศาสตร์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาขาอุตสาหกรรมเกษตร การออกบูทของบริษัทจำลอง บ้านวิถีไทย การแนะแนวการศึกษาของกองการศึกษา และการจัดนิทรรศการเพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจกับโครงการยุวชาอาสาฯ มทร.ล้านนา น่าน อีกทั้งในวันดังกล่าวอาจารย์บุษบา มะโนแสน ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันยุทธภูมิ "ไก" กระทะเหล็ก ณ เวทีข่วงเกษตรม่วนใจ

คลังภาพเพิ่มเติม อัลบั้มของ งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน >> งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา