โลโก้เว็บไซต์ การเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D'Club Series 1-3 รายละเอียดดังเอกสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา