โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการติดตามโครงการ U2T มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่ ต.และ อ.ทุ่งช้าง และต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะกรรมการติดตามโครงการ U2T มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่ ต.และ อ.ทุ่งช้าง และต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประธานคณะกรรมการติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน อาจารย์ปิยะนุช สินันตา นางสาวชฎารัตน์ มหัสพัน นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ และนางนันทนา เรืองแสง ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ณ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา