โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11-12 กันยายน 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11-12 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กันยายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11-12 กันยายน 2564 กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารวิทยบริการ

          โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2564 มีผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธี  ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นางนลัทพร  คูหา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.เกชา คูหา , รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์ และตัวแทนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ

ในหัวข้อการอบรม
         - บรรยายหัวข้อ หน้าที่ของชาวพุทธที่ดี โดย พันตรี พิเชษฐ์ เรืองแสง อศจ.มทบ.๓๘
         - บรรยายหัวข้อ สติมา ปัญญาเกิด โดย เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมเทพโลกอุดร
         - กิจกรรมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โดย ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
         - กิจกรรมชมรมกตัญญูคลับ โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์
         - ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘  ค่ายสุริยพงษ์
         - ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ
         - มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11-12 กันยายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา