โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 25-26 พ.ย. 2564 ณ ห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 25-26 พ.ย. 2564 ณ ห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ชมรมเรือพายม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ทีมเรือเจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเรือยาวใหญ่ การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 25-26 พ.ย. 2564 ณ ห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ 
          โดยมี อ.อธิปัตย์ สายสูง ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย , นายอภิเดช กรรณิกา ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย และนายสุพจน์ ดีอิ่นคำ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนาน่าน ควบคุมการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา
รายงาน : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
เครดิตภาพจาก : KIATTISAK PHOTOGRAPHY
เพิ่มเติม : วันที่ 25-26 พ.ย. 64 การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา