โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 Miss Lili Bauer (ลิลลี่) นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS โครงการบริการชุมชนระยะ 1 ปี จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ หลังจากที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนนำความรู้ วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไปเผยแพร่ที่ประเทศของตนเอง หลังจบการนำเสนอผลงาน Miss Lili Bauer (ลิลลี่) ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา