โลโก้เว็บไซต์ ชาว มทร. ล้านนา น่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ชาว มทร. ล้านนา น่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 774 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา