โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565  ชมรมเรือพายนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน ทีมเยาวชนชุมชนบ้านสวนหอม ชุมชนบ้านหนองเต่า ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลดังนี้
- ประเภทเรือใหญ่ / รางวัลที่ 1 (ก) เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่เรือ นาวาผาสุก วัดสวนหอม
- ประเภทเรือเล็ก / รางวัลที่ 1 (ก) เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่เรือ เพชรพระธาตุ 2022 วัดพระธาตุแช่แห้ง

ผู้ควบคุมทีม : นายอธิปัตย์ สายสูง, นายอภิเดช กรรณิกา ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย
ขอบคุณภาพ : facebook เสน่ห์น่านวันนี้ และ ผ่อเรือน่าน
ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา