โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 9- 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 ชมรมเรือพายนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนาน่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

          โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือ 40 ฝีพาย พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ควบคุมทีม : นายอธิปัตย์ สายสูง, นายอภิเดช กรรณิกา ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย
ขอบคุณภาพ : เสน่ห์น่านวันนี้
ข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา