โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นางเนาวเรศ ตาปวง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

     โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านมอบให้แก่หน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา และได้รับอนุมัติโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว โรงแรมน่านตรึงใจบูทีคโฮเทล

     ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรนี้ มี 2 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และวิทยาลัยชุมชนน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา