โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการจำหน่ายสินค้า ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศการจำหน่ายสินค้า ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาจัดจำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว)ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบริการให้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา