โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra (4.1) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra (4.1)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร (มหาวิทยาลัยจะเริ่มส่ง E-mail ให้แก่ผู้สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาจมีความล้าช้าในการส่ง) เพื่อทราบและดำเนินการดังประกาศแนบ

คำชี้แจง

1.สอบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

2.หากไม่ได้รับ E-mail ให้ติดต่อทางข้อความของเพจ "งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน | Facebook"

3.โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศให้ชัดเจนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา