โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-05-01

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra (4.1)
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร (มหาวิทยาลัยจะเริ่มส่ง E-mail ให้แก่ผู้สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาจมีความล้าช้าในการส่ง) เพื่อทราบและดำเนินการดังประกาศแนบ คำชี้แจง 1.สอบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 และได้จัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เม.ย. 2566 ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ  ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา