โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra 4.2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ Extra 4.2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง E-mail ของท่าน (โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มส่ง E-mail ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. หากเลยกำหนดแล้วท่านไม่ได้รับ E-mail โปรดติดต่อกลับ Inbox ที่เพจ งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.30 น.)

** คำชี้แจง **

1. สอบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

2. หากไม่ได้รับ E-mail ให้ติดต่อทางข้อความของเพจ งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.30 น.

3. โปรดอ่านเอกสาร และกำหนดการ แนบท้ายประกาศให้ชัดเจนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา