โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะดูงานเกษตรกร อ.สันติสุข จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะดูงานเกษตรกร อ.สันติสุข จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณะดูงานเกษตรกรจากอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ และบุคลากรศูนย์ PAD ให้การต้อนรับ และ ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ จากนั้นเยี่ยมชมโรงเรือนและแปลงปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา