โลโก้เว็บไซต์ คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ คนบันดาลไฟ ปี 3 : กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change

** ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร **

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.khonbandarnfai.org/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%A2%E0%B8%A3-bio-teenergyออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา