โลโก้เว็บไซต์ สุดยอด นักวิจัยราชมงคลล้านนา  คว้า 2 รางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTCON 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สุดยอด นักวิจัยราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTCON 2023

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 3 กันยายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่คว้ารางวัล

  • รางวัลจากการนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ดีเด่นระดับชาติ รางวัลระดับดีเด่น(Gold Award) อาจารย์กนกอร จิตจำนงค์  งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • รางวัลการประกวดนวัตกรรม รางวัลระดับดี (Bronze Award)  อาจารย์นันทยา เก่งเขตร์กิจ งานวิจัยเรื่อง กระถางกาก กาก

             จากเวทีงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12  และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  


คลังรูปภาพ : rmutcon 2023


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา