โลโก้เว็บไซต์ ชมรมเรือพายนักศึกษา ฝีพายเยาวชน ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีอำเภอท่าวังผา แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ชมรมเรือพายนักศึกษา ฝีพายเยาวชน ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีอำเภอท่าวังผา แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ชมรมเรือพายนักศึกษา ฝีพายเยาวชน ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีอำเภอท่าวังผา "แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม" ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2566 ในนามชื่อเรือภัสสิรินทร์ทราศศิปัญญเกศ วัดพญาวัด ประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย(โอเพ่น) และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย(โอเพ่น)

(ภาพ/ข่าว : อภิเดช กรรณิกา และ อ.อธิปัตย์ สายสูง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา