โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการบิณฑบาตสัญจรเอื้ออาทรสังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เชิญชวนร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการบิณฑบาตสัญจรเอื้ออาทรสังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 33 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาenlightened

ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

"โครงการบิณฑบาตสัญจรเอื้ออาทรสังคม" เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม

     ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

     จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา