โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมงานและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของมหาลัยฯ เช่น เยี่ยมชมสถนที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เยี่ยมชมงานสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของบ้านวิถีไทย เยี่ยมชมผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมภายในบริเวณต่างๆ ของ มทร.ล้านนา น่าน ในการประชุม (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา