โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

นำโดย ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย

มูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์

หน้าอาคารกองการศึกษาน่าน ให้แข็งแรงและสวยงามดังเดิม ขอบคุณครับ .....

(ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา