โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ทุกคน ซึ่งหลังเสร็จพิธี คณาจารย์ ผูกข้อมือพร้อมกับให้พรนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน สำหรับนักศึกษาที่จะจบ ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา