โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ JICA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ JICA

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Masaki Kinemuchi, Volunteer Coordinator, JICA Thailand Office และ Mr. Jaruek Yukuntorn, Volunteer Program Office, JICA Thailand Office ผู้เชี่ยวชาญจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประจำประเทศไทย โดยประเด็นที่ได้พูดคุยกันคือ งานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการเรียน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และโครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ วางแผนไว้ในอนาคต หลังจากเสร็จการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางผู้เชี่ยวชาญจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมฟาร์มไก่ สาขาสัตวศาสตร์ สวนปลูกผลไม้ (เมล่อน) และเยี่ยมชมบ้านวิถีไทย ตลอดระยะเวลาที่เยี่ยมชมบริเวณมหาลัยฯ ทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นยังได้ให้ข้อมูลและบอกถึงวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการพัฒนาเสียงของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและทั่วโลกโดยการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา