โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้ารับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" "ผ้าลายชบาปัตตานี" โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน
     โดย นางสาวธีร์วรา ริพล ผู้ได้รับ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สิ่งทอและเครื่องประดับ) ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานดังกล่าวด้วย
     สำหรับองค์ประกอบลายพระราชทาน “ลายสิริวชิราภรณ์” มีลายพระราชทานหลัก จำนวน 4 ลาย ได้แก่ “ลายวชิรภักดิ์” ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยจากอักษร “ว” ที่เป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567” ที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลำดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ลายหัวใจ” สื่อถึงความรักและความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศ และ “ลายดอกรักราษฎร์ภักดี” โดยทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สื่อถึงความรักและความภักดีของปวงพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก จก ขิด แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยนำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา