โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมการดำเนินงาน กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมการดำเนินงาน กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชมพูภูคา เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา